Roos van Campen

‘Jonkvrouwe’ Roos van Campen, verzorgt in het kampement de kinderspelen (Middeleeuwse spelletjes met kinderen van het publiek). Tijdens de gevechten van de ridders is ze onmisbaar door haar rol als waterdraagster. Ook speelt ze tijdens de kampementen viool, wat voor iedereen zeer gezellig is.