Ivano Gijsbrechtzoon

Ik ben Ivano, zoon van Gijsbrechtzoon en sinds twee jaren weer terug in het Oversticht. Ik heb gediend onder de heren van het Huis van Valois en Limburg. Ik heb mede de Bisschop van Utrecht, David van Bourgondië op zijn zetel geholpen. Samen met mijn vader heb ik strijd geleverd tegen de tegenstanders van de Bisschop die zich schuil hielden op de Veluwe. De heer van Elburg heeft het er nog niet graag over. Mijn opleiding heb ik genoten in Zuid Frankrijk en heb onder Franse vlag opgetrokken tegen Hendrik de Vijfde. Ben ternauwernood ontkomen aan de moordende regen van pijlen van Longbowshutters aan Engelse zijde. Met vrouwe en kind verblijf ik thans ter stede van mijn vader. Ik sta hem bij daar waar ik kan.

“Eripiendo Victoriae Prosum” (Helpende dien ik de overwinning)