Gijsbrecht Gerritzoon

Ik ben Gijsbrecht Gerritzoon, de Baanderheer van Campen en geboren in 1401. Het Vroedschap van de stad heeft mij aangesteld om de stad te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf, het zij vanuit het Sticht of het Oversticht. Ik ben commandant van de stadsmilitie. Zodoende ben ik verantwoording verschuldigd aan het Vroedschap, maar beslis zelf over de strategie en heb hierbij inspraak bij mobilisaties. Zo heb ik Campen vele malen tegen Swoll verdedigd en voerde ik in 1420 campagne tegen de Hollandse hertog Jan van Beieren.

Ik voer mijn eigen wapen en door mijn verdiensten en komaf voer ik boven in mijn wapen het baanderteken. Ik heb een adviserende rol in de rechtspraak als het gaat om de poorters van de stad Campen. Het gehele grondgebied rondom Campen staat onder mijn bescherming en die van mijn mannen. Ik bemoei mij niet met de handel , maar bescherm daarentegen wel de handelaren en de handel in het Hanzeverbond.

“Armis Potentius Aequum” (“Het recht is sterker dan wapens”)

Gijsbrecht Gerritzoon.