Dierck van Campen

Mijn naam is Dierck van Campen, Seneschalck en ik ben in dienst van de Bisschop van Utrecht, David van Bourgondië. Zijne doorluchtige eminentie zat op de bisschopszetel van 1456 tot 1496. Mijn functie is om de bestuurszaken binnen zijn volmacht in het Oversticht te vertegenwoordigen. Ik treed op als het gaat om het mobiliseren van de strijdkrachten tegen mogelijke agressors, rechtspraak, bestuurlijke zaken en belastingzaken t.b.v. de Tresorier en in dienst van de bisschop. Daarnaast vervul ik de functie van Heraut tijdens onze toernooien en wapenkeuringen. Los van deze taken beoefen ik mijn vak als kok in het kampement wanneer wij te velde zijn.

“Benedìcat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spìritus Sanctus”

Dierck van Campen.