Agenda 2017

Kuinderbos 

17 april

Cannenburgh 4,5 mei
Internationale Hanzedagen 14 -18 juni
Soesterfehde 28 -30 juli 
Gebroeders van Limburg festival 26 en 27 aug.
Ter Apel 2,3 september
Middeleeuws Rossum  16 september

Op weg naarOnze missie PDF Afdrukken E-mail
De stichting zonder winstoogmerk heeft ten doel de beleving van de middeleeuwen in de ruimste zin van het woord gestalte te geven.

Onze stichting werkt volledig kostendekkend.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van evenementen, het opzetten en doen uitvoeren van projecten, het geven van lezingen, het adviseren en informeren van publiek en instanties, waaronder gemeenten, het zorg dragen voor de publiciteit en promotie omtrent de activiteiten van de stichting, het doen maken van de voor de uitvoering van genoemde activiteiten benodigde attributen.

Feitelijk het herbeleven van de Middeleeuwen voor jong en oud.

Het gaat ons niet om de strikte authenticiteit maar om de dichte benadering hiervan. Voor ons staat de persoonlijke beleving van de geïnteresseerde voorop.

mensen, jong en oud, leeft !! . Het gaat daarbij om de beleving en de deelname.

Met en voor een breed publiek willen we de geschiedenis laten herleven. Dit kan tijdens lezingen, activiteiten op scholen, en tijdens ieder ander evenement. De geschiedenis heeft ons gemaakt en mag niet vergeten worden.
ridders9
 

Portretten

samengevoegd ridders5.png